Dự án Đà Nẵng

Quy hoạch chung đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc

Quy hoạch chung đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc

Ngày đăng: 01 - 05 - 2020 Lượt xem: 511

Quy hoạch chung đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, hỗ trợ cho việc phát triển thành phố Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng Đại...