Thẻ: bộ giáo dục và đào tạo

Đà Nẵng : Bố trí 400 tỷ giai đoạn 2020 cho dự án Làng Đại Học Đà Nẵng

Đà Nẵng : Bố trí 400 tỷ giai đoạn 2020 cho dự án Làng Đại Học Đà Nẵng

Ngày đăng: 01 - 05 - 2020 Lượt xem: 467

Nếu sau ngày 30/6/2020 Dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn chưa đủ điều kiện để phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án khác có nhu cầu cấp bách về...