Thẻ: chàu minh đức

Khu du lịch tâm linh Thiên Mã tại Quảng Ngãi

Khu du lịch tâm linh Thiên Mã tại Quảng Ngãi

Ngày đăng: 19 - 05 - 2020 Lượt xem: 821

Dự án khu dịch lịch tâm linh thiên mã có tổng số vốn lên tới 1 nghìn tỷ đồng (thời gian thực hiện 05 năm, từ năm 2018 – 2022, hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2022). TIN LIÊN QUAN : Đất biển Mỹ Khê Quảng Ngãi...