Thẻ: dự án cầu nhật lệ 3

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Nhật lệ 3

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Nhật lệ 3

Ngày đăng: 21 - 10 - 2022 Lượt xem: 1425

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Nhật lệ 3. Đây là dự án đặc biệt quan trọng trong việc phát triển, kết nối từ bở tây quảng ninh sang bờ đông bảo ninh....