Thẻ: dự án làng đại học đà nẵng

Khởi công dự án làng đại học Đà Nẵng

Khởi công dự án làng đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: 27 - 12 - 2020 Lượt xem: 480

Khởi công dự án làng đại học đà nẵng, cột mốc chính thức thực hiện dự án treo 20 năm tại đà nẵng và quảng nam...

Dự án Làng đại học Đà nẵng bị TREO 23 năm nay được gỡ “nút thắt”

Dự án Làng đại học Đà nẵng bị TREO 23 năm nay được gỡ “nút thắt”

Ngày đăng: 05 - 05 - 2020 Lượt xem: 335

Dự án Làng đại học Đà nẵng bị TREO 23 năm nay được gỡ “nút thắt” Nút thắt mặt bằng Nút thắt lớn nhất khiến Dự án Làng đại học Đà Nẵng bị “treo” 23 năm qua chính là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, khi...

Đà Nẵng : Bố trí 400 tỷ giai đoạn 2020 cho dự án Làng Đại Học Đà Nẵng

Đà Nẵng : Bố trí 400 tỷ giai đoạn 2020 cho dự án Làng Đại Học Đà Nẵng

Ngày đăng: 01 - 05 - 2020 Lượt xem: 468

Nếu sau ngày 30/6/2020 Dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn chưa đủ điều kiện để phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án khác có nhu cầu cấp bách về...