Thẻ: giải cứu 14 dự án ở điện bàn

Tổng hợp 14 dự án ở điện nam điện ngọc được Giải cứu

Tổng hợp 14 dự án ở điện nam điện ngọc được Giải cứu

Ngày đăng: 05 - 05 - 2020 Lượt xem: 298

Tổng hợp 14 dự án ở điện nam điện ngọc được Giải cứu theo kỳ họp thứ 15 ngày 21/4/2020....

Quảng Nam : Giải cứu 14 dự án ở Điện Bàn – Điện Ngọc

Quảng Nam : Giải cứu 14 dự án ở Điện Bàn – Điện Ngọc

Ngày đăng: 22 - 04 - 2020 Lượt xem: 512

14 dự án ở điện bàn đã được HĐND tỉnh Quảng Nam “giải cứu” thông qua việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 15, tổ chức ngày 21.4. Trong số này có một số dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An làm...