Thẻ: giải ngân vốn đầu tư công

Đà nẵng  : Giải ngân vốn đầu tư công cao

Đà nẵng : Giải ngân vốn đầu tư công cao

Ngày đăng: 14 - 05 - 2020 Lượt xem: 289

đà nẵng là một trong những địa phương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công cao trong năm 2020...