Thẻ: kcn hòn la 2

Quảng Bình kêu gọi gần 10.000 tỷ để đầu tư 4 dự án KCN

Quảng Bình kêu gọi gần 10.000 tỷ để đầu tư 4 dự án KCN

Ngày đăng: 25 - 05 - 2021 Lượt xem: 740

Trong giai đoạn 2021 đến 2023, Quảng Bình đã thực hiện kêu gọi đầu tư 62 dự án trong đó kêu gọi 10000 tỷ để đầu tư 4 kcn...