Thẻ: kỳ họp thứ 20

Quảng Ngãi có tân Chủ tịch Tỉnh Ông Đặng Văn Minh

Quảng Ngãi có tân Chủ tịch Tỉnh Ông Đặng Văn Minh

Ngày đăng: 15 - 09 - 2020 Lượt xem: 335

Hôm nay ngày 15/9 kỳ họp thứ 20, quảng ngãi đã bầu ra được tân chủ tịch sau thời gian dài bị khuyết...