Thẻ: lang dai hoc

Dự án Làng đại học Đà nẵng bị TREO 23 năm nay được gỡ “nút thắt”

Dự án Làng đại học Đà nẵng bị TREO 23 năm nay được gỡ “nút thắt”

Ngày đăng: 05 - 05 - 2020 Lượt xem: 335

Dự án Làng đại học Đà nẵng bị TREO 23 năm nay được gỡ “nút thắt” Nút thắt mặt bằng Nút thắt lớn nhất khiến Dự án Làng đại học Đà Nẵng bị “treo” 23 năm qua chính là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, khi...