Thẻ: thời gian bảo hành nhà chung cư

Căn hộ chung cư bảo hành bao nhiêu năm ?

Căn hộ chung cư bảo hành bao nhiêu năm ?

Ngày đăng: 10 - 12 - 2022 Lượt xem: 325

Nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn như sau: - Đối với nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng; - Đối với nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng....