Tin nhanh mỗi ngày

Đất Xanh Miền Trung được tỉnh Quảng Bình giao 2 dự án lên đến 271 ha

Đất Xanh Miền Trung được tỉnh Quảng Bình giao 2 dự án lên đến 271 ha

Ngày đăng: 19 - 11 - 2021 Lượt xem: 722

Đất Xanh Miền Trung được tỉnh Quảng Bình giao lập quy hoạch 2 dự án lên đến 271 ha. Cụ thể 2 dự án ở Huyện Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn....

Quảng Bình kêu gọi đầu tư 62 dự án giai đoạn 2021-2023

Quảng Bình kêu gọi đầu tư 62 dự án giai đoạn 2021-2023

Ngày đăng: 25 - 05 - 2021 Lượt xem: 448

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2023...