từ khóa chính: dự án homeland paraside village

Dự án Homeland Paradise Village

Dự án Homeland Paradise Village

Ngày đăng: 07 - 05 - 2020 Lượt xem: 0

Dự án Homeland Paradise Village là dự án mở ra một kỷ nguyên mới về một khu đô thị xanh không khói đúng nghĩa của nó, với sự đầu tư bài bảng của tập đoàn Dana Homeland với tổng số vốn lên tới 4250 tỷ tạo nên khu đô...