từ khóa chính: Khu đô thị Tây Mương Phóng Thuỷ Quảng Bình

Dự án Tây Mương Phóng Thuỷ

Dự án Tây Mương Phóng Thuỷ

Ngày đăng: 18 - 12 - 2021 Lượt xem: 0

Dự án Tây Mương Phóng Thủy đây là một trong những khu đô thị có quy hoạch đồng bộ, hiện đại. Dự án được đánh giá là vô cùng tiềm năng, định hình nên phong cách sống mới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh Quảng...