Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của OCN

Chính sách quyền riêng tư của OCN

Ngày đăng: 08 - 02 - 2023 Lượt xem: 286

Chính sách về quyền riêng tư OCN Group tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ toàn bộ thông tin của mọi người. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển...