Thẻ: livestream and facebook live

Hướng dẫn live stream facebook bằng video có sẵn

Hướng dẫn live stream facebook bằng video có sẵn

Ngày đăng: 05 - 09 - 2021 Lượt xem: 1847

Hướng dẫn cách live stream facebook bằng video có sẵn trên máy tính bằng phần mềm obs....