Thẻ: tiến độ regal legend quảng bình

Tiến độ dự án Regal Legend Quảng Bình 2023

Tiến độ dự án Regal Legend Quảng Bình 2023

Ngày đăng: 23 - 06 - 2023 Lượt xem: 165

Cập nhật tiến độ dự án Regal Legend Quảng Bình 2023 và định hướng kế hoạch xây dựng trong giai đoạn 2023- 2025....

Regal Legend Quảng Bình mô hình kinh doanh Shophouse Botique 4,5 tầng đến 6,5 tầng

Regal Legend Quảng Bình mô hình kinh doanh Shophouse Botique 4,5 tầng đến 6,5 tầng

Ngày đăng: 22 - 06 - 2023 Lượt xem: 105

Dự án regal legend quảng bình có 239 căn Boutique Hotel thấp tầng, 78 căn Boutique Vilas...

Cập nhật tiến độ dự án Regal Legend Quảng Bình

Cập nhật tiến độ dự án Regal Legend Quảng Bình

Ngày đăng: 04 - 11 - 2022 Lượt xem: 402

Cập nhật tiến độ dự án Regal Legend Quảng Bình...