Thẻ: tìm kiếm khách hàng

Kênh tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho môi giới bất động sản

Kênh tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho môi giới bất động sản

Ngày đăng: 26 - 05 - 2020 Lượt xem: 742

Môi giới bất động sản là một ngành đòi hỏi người làm phải có kiến thức tổng hợp từ marketing, tài chính, kế toán, luật,… chứ không đơn giản chỉ cần khách hàng đến và tư vấn là xong… Trên thực tế, người làm nghề môi giới địa ốc...