từ khóa chính: đức sơn đồng hới quảng bình

Dự án Khu dân cư Đức Sơn Đồng Hới

Dự án Khu dân cư Đức Sơn Đồng Hới

Ngày đăng: 14 - 12 - 2020 Lượt xem: 0

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 131 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Nguyễn Đăng Giai, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình THÔNG TIN ĐẤU GIÁ 1.Tổ chức đấu giá tài...