từ khóa chính: one world regency đất xanh miền trung

Dự án One World Regency Đất Xanh Miền Trung

Dự án One World Regency Đất Xanh Miền Trung

Ngày đăng: 30 - 06 - 2018 Lượt xem: 1

TỔNG QUAN Dựa trên cảm hứng tái hiện những kỳ quan thế giới và mong muốn kiến tạo những công trình xứng tầm quốc tế, nâng tầm nhu cầu sống người Việt theo hướng tiệm cân với tiêu chuẩn thế giới, Đất Xanh Miền Trung Group phát triển Dự...