view raw

0705279779 batdongsanocn@gmail.com

Nguyen Minh Hieu BDS

Tư vấn đầu tư - 18/01/2021 - 618 Lượt xem

Ý nghĩa ký hiệu địa chính trên sổ đỏ

Tôi thấy bản đồ địa chính in trên sổ đỏ có ghi ký hiệu ONT, ODT bên cạnh phần diện tích… nhưng lại có sổ đỏ không ghi. Vậy ký hiệu đó có ý nghĩa như thế nào?

Luật sư tư vấn

Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 75/2015/TT-BTNMT, ký hiệu ONT có nghĩa là đất ở tại nông thôn, ODT có nghĩa là đất ở tại đô thị.

Sau đây là ý nghĩa của các ký hiệu thường gặp khác trên sổ đỏ:

 • LUC: Đất chuyên trồng lúa nước.
 • LUK: Đất trồng lúa nước còn lại.
 • LUN: Đất trồng lúa nương.
 • BHK: Đất bằng trồng cây hàng năm khác.
 • NHK: Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.
 • CLN: Đất trồng cây lâu năm.
 • RSX: Đất rừng sản xuất.
 • RPH: Đất rừng phòng hộ.
 • RDD: Đất rừng đặc dụng.
 • NTS: Đất nuôi trồng thủy sản.
 • LMU: Đất làm muối.
 • NKH: Đất nông nghiệp khác.
 • TSC: Đất xây dựng trụ sở cơ quan.
 • DTS: Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp.
 • DVH: Đất xây dựng cơ sở văn hóa.
 • DYT: Đất xây dựng cơ sở y tế.
 • DGD: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
 • DTT: Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao.
 • DKH: Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ.
 • DXH: Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội.
 • DNG: Đất xây dựng cơ sở ngoại giao.
 • DSK: Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác.
 • CQP: Đất quốc phòng.
 • CAN: Đất an ninh.
 • SKK: Đất khu công nghiệp.
 • SKN: Đất cụm công nghiệp.
 • SKT: Đất khu chế xuất.
 • TMD: Đất thương mại, dịch vụ.
 • SKC: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
 • SKS: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.
 • SKX: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.
 • DGT: Đất giao thông.
 • DTL: Đất thủy lợi.
 • DDT: Đất có di tích lịch sử – văn hóa.
 • DDL: Đất có danh lam thắng cảnh.
 • DSH: Đất sinh hoạt cộng đồng.
 • DKV: Đất khu vui chơi, giải trí công cộng.
 • DNL: Đất công trình năng lượng.
 • DBV: Đất công trình bưu chính, viễn thông.
 • DCH: Đất chợ.
 • DRA: Đất bãi thải, xử lý chất thải.
 • DCK: Đất công trình công cộng khác.
 • TON: Đất cơ sở tôn giáo.
 • TIN: Đất cơ sở tín ngưỡng.
 • NTD: Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.
 • SON: Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối.
 • MNC: Đất có mặt nước chuyên dùng.
 • PNK: Đất phi nông nghiệp khác.
 • BCS: Đất bằng chưa sử dụng.
 • DCS: Đất đồi núi chưa sử dụng.
 • NCS: Núi đá không có rừng cây.

Lưu ý, đối với các trường hợp trên sổ đỏ đã ghi rõ ràng mục đích sử dụng đất của từng thửa đất thì trên bản đồ có thể không ghi chú các ký hiệu nêu trên.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM

Thẻ:, , , , ,

Bình luận

Bài viết liên quan

0705279779
Gọi điện hỗ trợ
Chat qua facebook
Chat qua zalo